• Огнеупорни Глини

  добив и преработка на индустриални минерали и строителни материали

ЗА НАС

дейност, история, производствени обекти, политики, сертификати

Основна дейност

Основна дейност на дружеството е добив и преработка на индустриални минерали и строителни материали, строителство на минни обекти, инженеринг и търговия.

Основните добивани и произвеждани продукти са огнеупорни и каменинови глини, кварц-фелдшпатови пясъци за керамичната, леярската и строителната индустрия и различни фракции естествени добавъчни материали с речен произход.

ИСТОРИЯ

 • 1944

  При национализацията на съществуващия подземен добив в местността „Качица“ се създава общинско предприятие „Огнеупорни глини“.

 • 1951

  Предприятието преминава на подчинение на управление „Нерудни изкопаеми“ – София

 • 1958

  С разширяване на производствената дейност предприятието закупува терен за изграждане на товарна площадка в близост до ж.п. гара Плевен, а управлението и ремонтните работилници са били разположени на различни места в гр. Плевен.

 • 1965

  Предоставя се терен в западния индустриален квартал на гр.Плевен, където се изграждат административна сграда, ремонтни работилници, складова база, площадка за готова продукция и собствен ж.п. коловоз на ДМ „ Огнеупорни глини“

 • 1977

  Минно преработвателно предприятие „Възход“

 • 1991 – 1999

  Годините на прехода са белязани с неколкократна пререгистрация на предприятието „Огнеупорни глини“ ООД.

 • 1999

  Дружеството е придобито при масовата приватизация от „Огнеупорни глини 99“ АД.

 • 2006

  „Каолин“ АД придобива контролния пакет от акциите на дружеството.

 • 2013

  Влиза в състава на немската компания „Quarzweke Gruppe“

СЕРТИФИКАТИ

2085-CPR-021

Сертификат за съответствие на производствения контрол

2085-CPR-022

Сертификат за съответствие на производствения контрол

2085-CPR-023

Сертификат за съответствие на производствения контрол

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

качество

политика по качеството на
„Огнеупорни глини“ АД“

околна среда

политика по опазване на околната среда на
„Огнеупорни глини“ АД

ПРОДУКТИ

индустриални материали, строителни материали

индустриални материали

кварц-фелдшпатови пясъци, огнеупорна пръст, глини

огнеупорна пръст

кварц-фелдшпатов пясък

 • Сертификат

  БДС 7723:1972

ПРИЛОЖЕНИЯ

огнеупорна пръст /кварц-фелдшпатов пясък/ е от групата на алумосиликатните огнеупори. Използва се като добавка за производството на:

глина

огнеупорна

 • Сертификат

  БДС 693:1977

ПРИЛОЖЕНИЯ

Огнеупорната глина е висококачествена суровина за:

глина

каменинова

строителни материали

дребен добавъчен материал, едър добавъчен материал

дребен добавъчен материал (речен пясък)

фракция 0/4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дребен добавъчен материал (речен пясък) – фракция 0/4 е суровина за строителната промишленост намерила широко приложение като:

едър добавъчен материал (речен филц)

фракция 4/16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Едър добавъчен материал (речен филц) – фракция 4/16 е суровина използвана в строителната идустрия намерила широко приложение като:

едър добавъчен материал (речен филц)

фракция 4/22,4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Едър добавъчен материал (речен филц) – фракция 4/22,4 е суровина използвана в строителната идустрия намерила широко приложение като:

едър добавъчен материал (речен филц)

фракция 22,4/63

ПРИЛОЖЕНИЯ

Едър добавъчен материал (речен филц) – фракция 22,4/63 е суровина използвана в строителната идустрия намерила широко приложение като:

ПРИЛОЖЕНИЯ

керамика, леярство, строителство

Керамика

битова керамика, електрокерамика, огнеупори, подова керамика, тухли и керемиди

битова керамика
електрокерамика
огнеупори
подова керамика
тухли и керемиди
банкети и декоративни настилки
бетони и замазки

Строителство

банкети и декоративни настилки, бетони и замазки, водни филтри, дренажи, изделия от бетон, минерален екран, опесъчаване, спортни съоръжения

водни филтри
дренажи
изделия от бетон
минерален екран
опесъчаване
спортни съоръжения

Леярство

КОНТАКТИ

Огнеупорни глини АД

5800 Плевен, Западна индустриална зона

 • връзки с клиенти

  Надя Топчийска

  специалист Продажби

  • телефон: 089 / 555 7141
  • Факс: 064 / 680-191
  • e-mail: sales@claybg.com
 • връзки с доставчици и обществеността

  Елма Иванова

  специалист Човешки ресурси

  • телефон: 089 / 433 2032
  • централа: 064 / 680-315
  • Факс: 064 / 680-191
  • e-mail: office@claybg.com

ОБРАТНА ВРЪЗКА